hero banner

Engineering

NOMECS spitst zich toe op mechanica, machines en productie-automatisering.
Wij engineeren uw machines en nemen alle engineeringactiviteiten ter harte.

We streven ernaar om een nauwe samenwerking met de klant op te zetten, en echt op maat van de klant te werken.
We zijn er dan ook op gericht om ter plaatse, bij de klant te werken. Daarom werken wij op recente, performante PC’s met de meest recente versies van SolidWorks.

Voorstudies haalbaarheidsstudies

NOMECS pakt uw projecten aan van bij het begin. Op basis van een ruw eerste idee of concept onderzoeken we verschillende mogelijkheden en de haalbaarheid ervan.

Voorbeelden:

  • Layout- en inplantingsplannen

Berekeningen en simulaties

Reeds van in een vroeg projectstadium kan NOMECS voor u de nodige berekeningen uitvoeren. Denk maar aan het inschatten van cyclustijden en productieritmes, of het controleren van de sterkte of stijfheid van structuren.
Sterkteberekeningen worden uitgevoerd met behulp van de SolidWorks designsoftware, waaraan we bijkomende berekeningsmodules (eindige elementen; FEM; FEA) toegevoegd hebben.

Voorbeelden:

  • Sterkteberekeningen van structuren
  • Inschatten van cyclustijden

Co-engineering

Het uitbesteden van engineering en ontwerpwerk verloopt helaas niet altijd zoals u het zou wensen. Men luistert naar de wensen van de klant en doet vervolgens iets wat in die richting gaat. Het resultaat voldoet dan min of meer aan uw wensen, maar het is toch niet 100% wat u ervan verwachtte.

Wij pakken dit anders aan. Onze aanpak? Co-engineering! Wij engineeren uw project samen met u. Dankzij dagelijks overleg, eventueel on-site, behoudt u een duidelijk zicht op het project en kunt u desgewenst bijsturen waar nodig.

Ontwerp

NOMECS richt zich op het mechanische ontwerp van machines. Wij helpen u om de pieken in de werklast van uw ontwerpafdeling op te vangen.

Wij beschikken over de meest recente versies van de SolidWorks-ontwerpsoftware en recente, performante PC’s, zodat we ter plaatse bij de klant kunnen werken.

Voorbeelden van projecten:

  • Systemen voor material handling en conveying
  • Verpakkingsmachines
  • Houtbewerkingsmachines
  • Montagegereedschappen
  • Units voor automatische assemblage en kwaliteitscontrole
  • Pick and place units
  • Aanpassingen aan bestaande machines

Solidworks

NOMECS heeft gekozen voor de 3D-software SolidWorks. We gebruiken deze software voor een groot deel van onze engineering-activiteiten: van voorstudie en haalbaarheidsstudie over concept en ontwerp tot en met constructieplans. Daarenboven beschikken we over extra software om berekeningen te doen van structuren en mechanismen.

Specifieke info over SolidWorks vindt u op www.solidworks.com en www.cadmes.be